Bestuursbureau

Op ons bestuursbureau zijn onze enthousiaste medewerkers dagelijks bezig met het zo goed mogelijk ondersteunen van de scholen. Zo zetten we hoog in op onder meer onderwijskwaliteit, ICT en personeel. Dit alles doen we vanzelfsprekend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, vernieuwen en vakmanschap.

Ons bestuursbureau is ook bedoeld als plek voor ontmoeting. Zo zijn er diverse vergaderruimtes waarin schoolteams, leerteams en andere groepen elkaar kunnen ontmoeten. 

Bezoekadres:
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

Postadres
Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Tel: 035-6211530
E-mail: secretariaat@skoss.nl

De volgende medewerkers zijn werkzaam op ons bestuursbureau:

Dhr. Martijn van Elteren

Voorzitter college van bestuur

Mw. Barbara Nieuwendijk – van Vliet

Bestuurssecretaresse

Mw. Linetta Keemink – Hartman

Beleidsadviseur ICT & Innovatie

Mw. Imke de Kroes – de Vries

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit

Mw. Bea Lokhorst

Adviseur Personeel & Organisatie

Dhr. Gerjan Heerkes

Financieel Controller

Mw. Inge Schoonderbeek – Berenschot

Adviseur meer- en hoogbegaafdheid

Mw. Morra Koudijs – Monné

Bovenschools schoolopleider