Bijzonder verlof en leerplicht

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Dat betekent dat kinderen vanaf 5 jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Kinderen van vier jaar mogen naar school, maar hoeven dat nog niet.

Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag naar school gaat, dan gaan we ervan uit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Alleen dan zal het kind ook wennen aan regelmaat. Wel kan, als het kind nog maar net op school is, met de leerkracht worden afgesproken dat het kind kortere schooldagen maakt.

Een kind van vijf jaar is leerplichtig en zal tijdens de schooluren op school moeten zijn. Het kan gebeuren dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige nog wat vermoeiend is. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter maximaal vijf uur per week thuis mag blijven. Dit moet natuurlijk wel op tijd worden doorgegeven aan de schoolleiding.

Verlof en verzuim

Ziek

Kan uw kind door ziekte niet naar school komen? Wat vervelend! We hopen dat uw kind snel weer beter is. Zorg er wel altijd voor dat u op tijd contact opneemt met de school, om uw kind ziek te melden.

Afspraken voor behandeling

Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar de dokter, de tandarts of een specialist moet, maakt u dan een afspraak ná schooltijd. Lukt dat niet en is de afspraak onder schooltijd? Laat het dan op tijd aan de school weten dat uw kind eventjes afwezig is.

Verlof voor bijzondere omstandigheden

Wilt u een paar uur of een hele dag vrij vragen voor uw kind? Daar heeft u bijna altijd toestemming voor nodig van de directeur van de school. De directeur kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven. Dat kan bijvoorbeeld een jubileum of huwelijksfeest zijn, of een begrafenis van familieleden. De directeur mag uw kind maximaal tien vrije dagen geven voor bijzondere omstandigheden per schooljaar.

Vakantieverlof buiten de schoolvakantie

We gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakantiereizen maakt tijdens de schoolvakanties. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze leerlingen het hele lesprogramma volgen. Dat geldt ook voor de dagen rond het weekend en vlak voor of na een schoolvakantie.

Als u als ouder of verzorger niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt vanwege uw werk, kan u een verzoek indienen bij de schooldirecteur voor vakantieverlof buiten de schoolvakantie. Dit kan alleen als u in geen enkele schoolvakantie een gezinsvakantie kan plannen. U heeft daarvoor wel een brief nodig van uw werk, waarin uw werkgever uitlegt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt.

Dit vakantieverlof mag:

  • Slechts één keer per schooljaar worden gegeven
  • Niet langer duren dan 10 schooldagen
  • Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Ongeoorloofd verzuim melden

Als een leerling zonder toestemming niet op school is, dan heet dan ongeoorloofd verzuim. Dit moeten scholen melden via een landelijk verzuimregister. De melding gaat naar een leerplichtambtenaar, dat is een medewerker van de gemeente. De medewerker houdt in de gaten of alle leerplichtige kinderen ook echt naar school gaan. Bij ongeoorloofd verzuim stelt hij een proces verbaal (een aantekening) op dat verder wordt afgehandeld door de rechter.

Voor meer informatie over de leerplichtambtenaar kunt u kijken op de website van de gemeente. Wilt u meer dan tien dagen vrij vragen voor uw kind? Doe dat dan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar leerplicht@soest.nl.