Van Hamelstraat 97-99
3762 XS Soest
035-6029446

Schoolleider
Jessica van den Broek

Website
de-achtbaan@de-achtbaan.nl
Google Maps

Kindcentrum De Achtbaan

Op Kindcentrum De Achtbaan vinden we een veilige en prettige sfeer erg belangrijk. Dat betekent dat we elkaar respecteren, vertrouwen en voor elkaar zorgen. Duidelijke regels en afspraken horen daarbij. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Vreedzame School’.

Op Kindcentrum De Achtbaan krijgen de leerlingen een stevige basis mee voor hun verdere leven. Dit doen we onder andere door veel aandacht te besteden aan de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen). Hierbij wordt altijd rekening gehouden met het niveau van het kind.

Op Kindcentrum De Achtbaan hanteren we het motto:

‘Leren doe je van elkaar en met elkaar’

Wij willen met de leerlingen hoge resultaten bereiken. Kinderen hebben er recht op dat hun talenten maximaal worden aangemoedigd en ontplooid. Sterker nog: we kunnen niet zonder hun kwaliteiten. Daarom stellen wij ons tot doel om alle effectieve middelen en instrumenten in te zullen zetten om recht te doen aan de talenten van de kinderen. Hoe wij dit doen? Met een structuur waarbij in de ochtend gewerkt wordt aan taal, rekenen, lezen en spelling. Wij bieden in iedere groep verschillende niveaus aan: zodat alle kinderen zich prettig voelen. Natuurlijk houden wij de resultaten van alle kinderen het hele jaar in de gaten. Wij werken volgens de principes van ‘handelingsgericht werken’.