Willaertstraat 41-43
3766 CR Soest
035-6020947

Directeur
Mark Mondé

Website
info@wegwijzersoest.nl
Google Maps

Kindcentrum De Wegwijzer

Kindcentrum De Wegwijzer in Soest is een katholieke school waarin mensen zichzelf kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat mensen met respect met elkaar om gaan. Dat ziet u terug in de houding naar leerlingen, ouders en binnen het team. Op onze school zijn alle kinderen welkom, alle nationaliteiten, gezindten en culturen.

Wij vormen samen een geheel en maken daarbij gebruik van de tradities die ons zijn aangereikt door de kerk. Kerstmis en Pasen zijn feesten die we met elkaar vieren, op zo’n manier dat ook anders denkenden zich daarin kunnen herkennen.

Kincentrum De Wegwijzer wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit. Wij willen dit bereiken vanuit een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit. Binnen ons onderwijs richten wij ons op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij, rekening houdend met zijn unieke talenten en mogelijkheden. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief niveau. We werken en handelen vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering.

Onze slogan is: Wijs met Talent

Onze kernwaarden zijn:
• Veiligheid/Respect
• Gelijkwaardigheid
• Kwaliteit
• Ontplooiing

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor talent, uniciteit, een positieve benadering, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gezien weet.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

• Talentontwikkeling
• Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs/de les.
• Onderwijs op maat geven: differentiërengevarieerde en coöperatieve werkvormen hanteren.
• Hoge verwachtingen hebben: aansluiten bij de mogelijkheden.

Visie op leren
Kinderen leren op verschillende manieren van en met elkaar. Elk kind heeft recht op een passende instructie en verwerking die aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoeften.

Visie op talentontwikkeling
Kinderen zijn uniek. Elk kind is uitgerust met een mix van eigenschappen die wij talenten noemen. Dit gaat dus niet alleen om reken- of taaltalenten maar ook om talenten die te maken hebben met het karakter van een kind. We willen dat de kinderen hun talenten (her)kennen en kunnen inzetten in het dagelijks leven. We geven ze handvatten hoe ze hun talenten kunnen gebruiken.