Vosseveldlaan 24-A
3768 GM Soest
035-6018697

Directeur
Koen Weusten

Website
algemeen@ludgerusschool.com
Google Maps

Ludgerusschool

We zijn een katholieke school in een wijk waar ook niet-katholieke leerlingen onze school bezoeken. We dragen als school de katholieke identiteit uit. Wij vinden dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben eigen keuzes te maken op dit gebied door het opdoen van informatie en het vormen van een eigen mening, maar altijd met respect voor een andere mening De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.

We zoeken de relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (onder andere omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De school besteedt aandacht aan katholieke feesten/vieringen.

Kinderen leren bij ons op school dat zij deel uitmaken van een geheel. Wij willen kinderen gedurende hun schoolloopbaan laten ervaren dat ze door middel van samenwerken van en met elkaar kunnen leren. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. Iedereen moet gehoord, gezien en gesteund voelen door de leerkrachten en de medeleerlingen. 

Kinderen leren bij ons op school dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zij leren ook verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving, hun eigen gedrag en de omgang met elkaar. Wij vergroten het eigenaarschap van onze leerlingen door aantrekkelijk onderwijs, zichtbare leerdoelen, feedback en eigen verantwoordelijkheid. We laten ze ervaren op welke manier ze invloed hebben op hun eigen leerproces.

Kinderen leren op onze school om stap voor stap een zelfstandige leerhouding te ontwikkelen. Wij besteden aandacht aan de zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, creatief denken en mediawijsheid. Van belang is dat de kinderen zich hiervoor vaardigheden eigen maken die bijdragen aan hun ontwikkeling. Zo leren kinderen opdrachten te begrijpen, om te gaan met uitgestelde aandacht, hulp te vragen en te bieden, het werk te plannen en te bespreken wat goed gaat en wat nog beter kan. 

Onze slogan is: 
"Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk!"