Onze schoolteams

Binnen onze 6 schoolteams zijn er volop enthousiaste collega's die meewerken aan het onderwijzen van de kinderen. Zo werken er concierges, administratief medewerkers, klassenassistenten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, groepsleerkrachten, collega's in onwikkeling en schoolleiders. Met elkaar zorgen we ervoor dat ieder kind het best mogelijke onderwijs krijgt. 

Vanuit het bestuurskantoor wordt ervoor gezorgd dat iedere collega zo prettig mogelijk zijn of haar werk kan uitvoeren. Zo ondersteunen we onder meer met de inzet van ICT,  het kwaliteitsbeleid, de communicatie, het personeelsbeleid en de financiën. Het college van Bestuur overlegt over beleidskeuzes met de schoolleiding tijdens het Management Overleg.

Wij zetten ons iedere dag met hart en ziel in voor goed onderwijs voor alle kinderen!