Schoolteams

De collega's binnen onze 6 schoolteams werken allemaal vol enthousiasme mee aan het onderwijzen van de leerlingen. Van conciërges, administratief medewerkers, klassenassistenten en onderwijsassistenten, tot intern begeleiders, groepsleerkrachten, collega's in onwikkeling en schoolleiders. Met elkaar zorgen we ervoor dat ieder kind het best mogelijke onderwijs krijgt. 

Vanuit het bestuursbureau wordt gezorgd dat iedere collega zo prettig mogelijk zijn of haar werk kan doen. Zo ondersteunen we onder meer met de inzet van ICT, het kwaliteitsbeleid, de communicatie, het personeelsbeleid en de financiën. Het college van bestuur overlegt over beleidskeuzes met de schoolleiding tijdens het managementoverleg.

Wij zetten ons iedere dag met hart en ziel in voor goed onderwijs voor alle kinderen!

Meer weten over onze 6 scholen? Kijk dan hier.