SKOSS

Aan de Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) zijn 6 basisscholen verbonden:

  • Kindcentrum De Achtbaan
  • Daltonschool De Driesprong
  • St. Carolusschool
  • Ludgerusschool
  • Montessorischool Soest
  • Kindcentrum De Wegwijzer

In totaal hebben wij ongeveer 1300 leerlingen en 150 personeelsleden. 

SKOSS biedt een veilige en uitdagende leer- en werkomgeving voor leerlingen en professionals. Er is ruimte voor ontmoeting en iedereen wordt uitgedaagd om samen te werken aan een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en de ruimte krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Binnen ons onderwijs richten we ons op een optimale voorbereiding van het kind voor de maatschappij rekening houdend met zijn talenten en mogelijkheden.

SKOSS geeft op een eigentijdse invulling van de katholieke identiteit. Op onze scholen ontmoeten mensen met verschillende achtergronden elkaar. Het voeren van de dialoog over elkaars opvattingen en identiteit, geven zichtbaar inhoud aan burgerschapsvorming en de rol van religie. 

Onze kernwaarden als basis voor samen leren en werken zijn vertrouwen, verbinden, vernieuwen en vakmanschap!