Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur én op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als kritische sparringpartner en klankbord van het College van Bestuur en in zijn rol van werkgever zorgt de Raad van Toezicht voor een goed functionerend bestuur(der).

De Raad van Toezicht van SKOSS bestaat uit:

Naam Functie Portefeuille
Dhr. W.H. Ellenbroek voorzitter identiteit
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Mw. C.M. Bonekamp lid personeel
Mw. B. Visser lid, tijdelijk niet actief kwaliteit / onderwijs
Dhr. J. Tengbergen lid kwaliteit / onderwijs