Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur én op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de RvT op als kritische sparringpartner en klankbord van het college van bestuur. In zijn rol van werkgever zorgt de RvT voor een goed functionerend bestuur(der).

De raad van toezicht van SKOSS bestaat uit:

Naam Functie Portefeuille
Mw. C.M. Bonekamp lid personeel
Dhr. R.I.M. Gijsen lid financiën
Dhr. J. van Ebbenhorst Tengbergen lid kwaliteit /onderwijs