Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur én op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de RvT op als kritische sparringpartner en klankbord van het college van bestuur. In zijn rol van werkgever zorgt de RvT voor een goed functionerend bestuur(der).

De Raad van Toezicht van bestaat uit:

Naam
Mw. Iet van Albada-Kuipers, voorzitter
Mw. Caroline Bonekamp
Dhr. Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Mw. Mirjam Stroetinga
Mw. Tjitske Siderius
Mw. Esthrella Khouw
Dhr. Jos Vermeulen