Sint Theresiastraat 16
3762 CZ Soest
035-5885914

Directeur
Marcel Damoiseaux

Website
algemeen@driesprong-soest.nl
Google Maps

Daltonschool De Driesprong

Daltonschool De Driesprong staat voor een optimale voorbereiding op de toekomst van elk kind. De schoolwaarden die we daardoor hanteren zijn: verbinding, veiligheid en groei.

De visie, dus waar we voor gaan, is een wereld waarin alle kinderen zich optimaal ontwikkelen in verbinding met hun omgeving.
Hier willen we vorm aan geven door de plannen voor de komende jaren te hangen aan 3 pijlers/kapstokken.

  • Zoveel mogelijk onderwijs op maat
  • (Meer) diversiteit in aanbod
  • Pro-actieve communicatie

Onze missie en visie hangt te allen tijde onder de overkoepelende paraplu van het Daltononderwijs. Het Daltononderwijs hanteert kernwaarden die richting geven aan het dagelijks onderwijs.
Op onze school willen we de kinderen iedere dag laten spelen en werken volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs:

Zelfstandigheid – Verantwoordelijkheid – Samenwerking – Reflectie - Effectiviteit

​​​​​​​Iedere Daltonschool werkt de kernwaarden uit op een manier, die in de eigen situatie het beste past. Elke Daltonschool ziet er anders uit: een ander gebouw, andere mensen, een andere wijk, een andere indeling van groepen, andere leermethodes. Het Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar. Het werken volgens de Daltonprincipes betekent ruimte scheppen en kinderen de gelegenheid en het vertrouwen geven om zelfstandig of samen te werken aan taakwerk, de lesstof die kinderen moeten verwerken in een bepaalde periode. De kernwaarden geven het onderwijs een zodanige vorm, dat elk kind zich prettig voelt in de school en daar ook wil leren.