Gaesbeekerhof 57
3764 DK Soest
035-6013603

Directeur
Willeke Veenman
Rosanne Los-van Strien

Website
info@montessorisoest.nl
Google Maps

Montessorischool Soest

De Montessorischool Soest is een katholieke school. Het katholieke aspect is terug te vinden in de totale sfeer. We zijn echter geen school voor alleen katholieke kinderen; ook kinderen van andere gezindten of kinderen van niet-gelovige ouders zitten op onze school en voelen zich er thuis. Onze school is toegankelijk voor kinderen van alle nationaliteiten, gezindten en culturen, we werken op basis van gelijkwaardigheid.

Door nu respect te hebben voor elkaar staat het kind in de toekomst open voor ieder “ander”. In het verlengde hiervan zijn wij zeer alert op discriminatie en pesten. Wij werken met veel inzet aan het voorkomen hiervan. Met de inschrijving van de leerling op onze school, onderschrijven de ouders onze identiteit.

“Gebruik makend van al onze kennis, inzicht en vernuft treden wij het kind tegemoet om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dit te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.” Maria Montessori.

Het doel van onze school is de kinderen zelfstandig maken in het werken en leren. Maar hoe krijg je dat individuele leren voor elkaar in een klas met 30 kinderen?
Hiervoor hanteren wij drie uitgangspunten uit het Montessorionderwijs:

● “Vrijheid in gebondenheid”: de leerkracht zorgt door voorbeeld en begeleiding dat in de klas een rustige werksfeer heerst. De kinderen weten dat vrijheid alleen mogelijk is door de duidelijke afspraken die er bestaan.
● “Help me het zelf te doen”: de leerkracht en de omgeving dagen de kinderen op allerlei manieren uit om te werken en te onderzoeken.
● “De voorbereide omgeving”: deze omgeving staat vol met uitdagingen om te leren en te (ver)zorgen.