Schoolkeuze

De vergelijkingssite 'Scholen op de Kaart' is gemaakt door de PO-Raad. Daarop staat allerlei informatie over alle scholen in Nederland. Daarnaast is er een overzicht van onafhankelijke en daardoor vergelijkbare kengetallen per school inclusief een uitleg wat die cijfers inhouden. We raden aan om deze site te bezoeken en scholen 'naast elkaar te leggen' voordat de schoolkeuze gemaakt wordt. De pagina's van onze scholen zijn hier te vinden.

Alle basisscholen in het kort

Daltonschool De Driesprong

Daltonschool De Driesprong is een basisschool waar gewerkt wordt volgens de principes van het Daltononderwijs. Wij staan voor doorontwikkeling van het zelfbewustzijn, een nieuwsgierige houding en de verbinding met de omgeving. Door openheid, waardering, respect en eerbied voor elkaar willen wij als school alle kinderen tot hun recht laten komen.

St. Carolusschool

Op de St. Carolusschool werken we vanuit 4 pijlers: kennis, duurzaamheid, cultuur en samenleven. Met onze professionalisering binnen Kanjertraining en EDI zorgen we voor effectief onderwijs. Onze school heeft een katholieke identiteit en wij staan open voor elke levenswijze die zorgt voor verbinding.

Kindcentrum De Achtbaan

Kindcentrum De Achtbaan werkt met Helden Opvang nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Met passie voor onderwijs en samen met ouders en professionals, stimuleren we de kinderen om samen te leren, nieuwsgierig te zijn, te zoeken naar creatieve oplossingen, interesse te tonen in anderen en elkaar te respecteren. Ons motto is daarom: 'Leren doe je van en met elkaar'.

Ludgerusschool

Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk. Je zelf kunnen en mogen zijn, stelt je in staat om het optimale uit jezelf en anderen te halen. Op de Ludgerusschool komen mensen samen in een lerende omgeving waar dat mogelijk is. Ons doel is het realiseren van een kindcentrum, waarin de kernwoorden verbinden en ontmoeten centraal staan.

Montessorischool Soest

De Montessorischool Soest heeft als doel om kinderen zelfstandig te maken in werken en leren. Wij streven naar een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken. De manier van lesgeven, inspireren en stimuleren is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori. Drie belangrijke uitgangspunten zijn 'Vrijheid in gebondenheid', 'Help me het zelf te doen' en een 'Voorbereide omgeving'.

Kindcentrum De Wegwijzer

Kindcentrum De Wegwijzer is een fijne school waar kinderen samen leren én leven met plezier. Naast schoolkennis en vaardigheden, is er uitgebreid aandacht voor de talenten van kinderen en de ontplooiing daarvan. Samen met het team, de leerlingen en de ouders kijken we naar mogelijkheden. Als kindcentrum met een voorschools en naschools aanbod, staan veiligheid en met plezier naar school gaan bij De Wegwijzer voorop.