Christiaan Huygenslaan 4-6
3769 XW Soesterberg
0346-351337

Directeur
Nicole Ossendrijver

Website
algemeen@st-carolusschool.nl
Google Maps

St. Carolusschool

De St. Carolusschool is een katholieke basisschool met ongeveer 225 leerlingen. De school is gehuisvest in een vrij nieuw gebouw en is volop in ontwikkeling. We funderen ons onderwijs op vier pijlers: kennis, samenleven, genieten en duurzaamheid.

Hoge resultaten, begrip voor elkaar, mooie dingen gezien, gehoord en beleefd hebben, en rekening houden met jezelf en wie er na jou komt zijn de kernopbrengsten die we nastreven. Het doel is kinderen voor te bereiden op het deelnemen aan een democratische beschaving.

‚ÄčOp school leggen we de basis voor hoe kinderen later als volwassene zullen handelen. We gaan er van uit dat zij moeten leren leven in een democratische beschaving. Katholieke (christelijke) waarden en normen zijn daarin morele ankers. Wij ontwikkelen onze school op vier pijlers. Daarmee zijn we begonnen in 2015. Het zal nog enkele jaren vergen voor we klaar zijn. De pijlers zijn:

KENNIS
We willen dat kinderen veel leren. Dat is de taak van een basisschool. Door veel te leren, veel te weten en veel te kunnen, zijn kinderen later in staat hun rol als volwassene te nemen. We werken daarom met moderne methodes.

SAMEN
Kinderen moeten leren samen te leven. Dat hoort bij een democratische samenleving. We gaan op zoek naar werkvormen waarin zij dit kunnen oefenen, bijvoorbeeld coöperatief leren. Samenleven kun je als je ook begrip hebt van verschillen in opvatting en manieren van leven. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld de lessen in aardrijkskunde en geschiedenis.

CULTUUR
Kinderen mogen ook ervaren dat er veel moois in de wereld is. We brengen ze in aanraking met verschillende kunstvormen. Bijvoorbeeld doordat we veel reproducties in school ophangen. We geven lessen in drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. We doen dat in alle groepen tegelijk op een vast moment in de week.

DUURZAAM
Kinderen moeten ook weten dat spullen kunnen opraken. Daarom leren we hen zorgvuldig om te gaan met materialen en alles ook goed op te ruimen zodat anderen er mee verder kunnen. Duurzaam betekent ook goed omgaan met jezelf. En dat geldt ook voor onszelf als leerkracht.