Visie-Missie

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest-Soesterberg (SKOSS) wil basisonderwijs bieden van hoogwaardige kwaliteit. Wij staan samen voor het verzorgen van eigentijds- en toekomstgericht primair onderwijs dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een eigen kompas en een waardevolle toekomst van leerlingen. “Samenwerken aan kwaliteit in een professioneel lerende organisatie” is onze inhoudelijke koers.

Onze kernwaarden als basis voor samen leren en werken zijn:

  1. Vertrouwen is een basisbehoefte, voorwaardelijk voor het ontwikkelen van autonomie, versterken van de kwaliteiten van leerlingen en medewerkers en de groei van onderlinge verbondenheid. Vertrouwen gaat uit van het gegeven dat een ieder ‘ertoe doet’ en kan bijdragen. Het geeft ruimte en vraagt verantwoordelijkheid. Vertrouwen is kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. 

  2. Verbinden met de ander doe je door te werken aan de relatie. Goed onderwijs hangt aan het verbinden met jezelf, met de ander en met de omgeving. Samen werken en leren door te leren van en met elkaar. De verbinding leggen tussen leerlingen, medewerkers, bestuurskantoor  en de scholen onderling. 

  3. Vernieuwen is het streven naar continu verbeteren in een cultuur waar leerlingen en professionals keuzes kunnen en mogen maken. Waar onderling de dialoog gevoerd wordt over welke kwaliteit we zichtbaar willen maken en op welke wijze we hier vorm aan willen geven. Dit versterkt de betrokkenheid en het eigenaarschap ten aanzien van ieders leerproces.

  4. Vakmanschap en passie zijn nodig om de koers van de organisatie te realiseren.Wij ondersteunen onze professionals bij hun persoonlijke ontwikkeling en het versterken van hun vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd, vitaal blijven en plezier hebben in hun werk. We kiezen voor een ontwikkelingsgerichte benadering die hen ruimte geeft om verantwoordelijkheid te leren nemen voor de ontwikkeling van hun eigen talenten en vakmanschap.

De  kwaliteit van de leraar heeft de grootste impact op het leren van leerlingen. Onze professionals dagen uit en instrueren, begeleiden, faciliteren en sturen waar nodig. 

SKOSS is voortdurend in ontwikkeling, net als de leerlingen voor wie we ons inzetten.